Twoja idea - nasza wiedza

wspólny sukces

Polecam Aleksandrowicz Consulting jako rzetelnego i wysoce profesjonalnego partnera w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla firm

Prezes Zarządu Grandsoft S.A. Robert Borowczyk

więcej o dotacjach

Pisanie wniosków

Czas skÅ‚adania wniosków jest zawsze ograniczony, dlatego odpowiednio wczeÅ›niej należy sprecyzować swoje pomysÅ‚y i przygotować zaÅ‚ożenia projektu. Nabór projektów odbywa siÄ™ na zasadach konkursu zamkniÄ™tego (podane sÄ… daty otwarcia i zakoÅ„czenia naboru wniosków) lub konkursu otwartego (nabór wniosków trwa do wyczerpania Å›rodków finansowych).

 

Fundusze unijne - pozyskiwanie funduszy unijnych

Powrót Drukuj