Twoja idea - nasza wiedza

wspólny sukces

Polecam Aleksandrowicz Consulting jako rzetelnego i wysoce profesjonalnego partnera w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla firm

Prezes Zarządu Grandsoft S.A. Robert Borowczyk

więcej o dotacjach

Firma

   Aleksandrowicz Consulting to niezależna firma doradcza, specjalizujÄ…ca siÄ™ w pozyskiwaniu zewnÄ™trznych źródeÅ‚ finansowania projektów. Model naszej firmy to doradztwo oparte na bezpoÅ›redniej, zindywidualizowanej pracy z Klientem.

Doradzamy firmom, organizacjom i innym podmiotom. Piszemy projekty, opracowujemy wszelkie niezbÄ™dne zaÅ‚Ä…czniki takie jak: budżety, harmonogramy dziaÅ‚ania, biznes plany i studia wykonalnoÅ›ci. Pomagamy w odpowiednim przygotowaniu siÄ™ do realizacji projektów, ich budowaniu oraz skutecznym zarzÄ…dzaniu.

W procesie realizacji projektów wspóÅ‚pracujemy z PaÅ„stwem od samego poczÄ…tku. Pomagamy w znalezieniu odpowiedniego źródÅ‚a finansowania projektów, sprecyzowaniu pomysÅ‚ów, w tworzeniu i pisaniu wniosków, opracowaniu caÅ‚kowitych kosztów (budżetu) oraz zarzÄ…dzaniu projektami. Nasze doÅ›wiadczenie w tym temacie czerpiemy zarówno z rynku polskiego, jak i brytyjskiego, co pozwala nam Å‚Ä…czyć najlepsze polskie i brytyjskie praktyki.

Staramy siÄ™ zapewnić naszym Klientom kompleksowÄ… obsÅ‚ugÄ™ w tych dziedzinach, które nierozerwalnie zwiÄ…zane sÄ… z realizacjÄ… różnego typu projektów.

Fundusze unijne - pozyskiwanie funduszy unijnych

Powrót Drukuj