Twoja idea - nasza wiedza

wspólny sukces

Polecam Aleksandrowicz Consulting jako rzetelnego i wysoce profesjonalnego partnera w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla firm

Prezes Zarządu Grandsoft S.A. Robert Borowczyk

więcej o dotacjach

Jak pracujemy?

WypeÅ‚nienie formularza wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest koÅ„cowym etapem prac zwiÄ…zanych z caÅ‚oÅ›ciowym przygotowaniem projektu. Opracowanie każdego projektu obejmuje wiele etapów, których prawidÅ‚owe przygotowanie warunkuje sukces przedsiÄ™wziÄ™cia i uzyskanie dofinansowania ze Å›rodków unijnych. Na każdym z tych etapów mogÄ… liczyć PaÅ„stwo na wsparcie naszych doradców, którzy pomogÄ… wÅ‚aÅ›ciwie przygotować projekt, by byÅ‚ on pozytywnie oceniony przez komisje oceniajÄ…ce, a nastÄ™pnie bÄ™dÄ… wpierać w jego realizacji.

Powrót Drukuj