Twoja idea - nasza wiedza

wspólny sukces

Polecam Aleksandrowicz Consulting jako rzetelnego i wysoce profesjonalnego partnera w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla firm

Prezes Zarządu Grandsoft S.A. Robert Borowczyk

więcej o dotacjach

Analizy

Wykonujemy analizy rynku polskiego dla poszczególnych branż lub dla kokretnego produktu/usługi w oparciu o zasadę desk research. Raporty i analizy pozwalają przedsiębiorcom podejmować decyzję obarczone niskim ryzykiem, ubiegać się o dotację lub kredyt inwestycyjne. Analizy są także elementem rozmów handlowych z potencjalnymi parterami czy inwestorami.
Powrót Drukuj